Strona archiwalna nie będzie już aktualizowana pod adresem:
www.archiwum.szczecin.po.gov.pl.
Zapraszamy na nową stronę
pod adresem:
www.szczecin.po.gov.pl,
klikając poniższy link: